18.01.2021

Sedmý díl ze série článků Michala Šourka Prostor, architektura a technologie

Netušené možnosti a schopnosti informačních a komunikačních technologií dnes umožňují virtuálnímu veřejnému prostoru, aby splatil svůj dluh vůči veřejnému prostoru fyzickému, od něhož se před šesti tisíci lety odštěpil. Virtuální veřejný prostor je připraven přijmout fyzický veřejný prostor a jeho konstituent – architekturu – do prostředí virtuální a rozšířené reality. Virtuální realita samotná přitom není cílem a není ani produktem – je prostředkem k dosažení cíle, kterým je architektura.

 

V prostředí VR/AR nabídne virtuální veřejný prostor jedinečné podmínky pro rozvoj a praktické uplatnění architektonické imaginace. Tvůrci v něm poprvé budou tvořit architekturu bezprostředně (tvořit virtuální dvojče budoucí architektury) – namísto dosavadní tvorby jejích obrazů. Ontogeneze architektonického díla z prvotní idey tak bude zásadně snazší a rychlejší. A povede k vyšší kvalitě.

 

Celý článek najdete na Stavebním fóru.

 

Foto a vizualizace:

Koncept rezidenčních věží pro Prahu

Rezidenční struktura v širším centru Prahy

Nová čtvrť Na Vackově

 

Série článků Michala Šourka Prostor, architektura a technologie:

I. díl Prostor, architektura a technologie

II. díl Prostor, architektura a technologie

III. díl Prostor, architektura a technologie

IV. díl Prostor, architektura a technologie

V. díl Prostor, architektura a technologie

VI. díl Prostor, architektura a technologie