EU

Předkládaný projekt reaguje na současnou situaci v technice tvorby architektonických návrhů. Rozvoj výpočetní techniky umožnil radikální proměnu prezentace navrhované architektury, ovšem z hlediska návrhového procesu došlo ke změně jenom formální. Procesy, nástroje a postupy navrhování, které jsou k dispozici jsou zaostalé a neumožňují plné využití výpočetní techniky.

 

Cílem projektu je vytvořit softwarový komplex, který zjednoduší a zefektivní architektonické navrhování a projektování staveb a současně zvýší komplexitu a efektivitu těchto procesů tím, že umožní navrhovat architekturu a projektovat stavby ve virtuální a rozšířené realitě a zároveň umožní online komunikaci nejenom autorům návrhů a projektantů, nýbrž i stavebníkům, investorům, konečným uživatelům a stavebním dodavatelům. Podstata změny spočívá v tom, že architekti i projektanti namísto dosavadního vytváření výkresů, které reprezentují navržený objekt, budou přímo vytvářet, modelovat (virtuální) dvojče objektu v prostředí virtuální a rozšířené reality, za bezprostřední a aktivní účasti ostatních účastníků přípravy projektů a výstavby – stavebníků, investorů, konečných uživatelů a stavebních dodavatelů. 

 

Projekt bude mít jednoznačný environmentální, společensko-kulturní i ekonomický přínos pro českou i evropskou společnost (významný příspěvek k překonání současné situace v oblasti vystavěného prostředí).

 

Vytvořením takovéhoto softwarového komplexu zároveň žadatel posílí svoji ekonomickou pozici rozšířením možností navrhování a kvalitou vytvářených návrhů.

 

Na projekt Softwarový komplex pro tvorbu a úpravy virtuálních dvojčat architektury a stavebních objektů poskytla finační podporu Evropská unie.

 

Registrační číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020156

 

Informační plakát 

Period of implementation: April 2012 – March 2014

 

Objectives of the project:
The main objective of the project is to upskill employees of the project holder, its partner and selected students of the environmentally advanced buildings filed at the cooperating Czech University of Life Sciences. It is a complex and wide area ranging from integration of a building into a specific area, environmental impact, using new energy-saving technologies to using locally available natural materials and assessing the impact of buildings on the health and life of people.

 

The project is funded from the Operational Programme “Prague – Adaptability”

 

European Social Fund
Prague and EU: Investing in your future

 

MS architekti s.r.o. is the beneficiary and project holder, Czech University of Life Sciences is the academic project partner, and Envi A o.p.s. is a technical supervisor.

Period of implementation: March 2010 – February 2012 = 24 months

 

Status: commenced

 

The project is funded from the Operational Programme “Prague – Adaptability”


European Social Fund
Prague and EU: Investing in your future

 

MS architekti s.r.o. is the beneficiary and project holder, and Envi A o.p.s. is a technical supervisor.

Main objectives of the project:

The main objective of the project is to upskill employees of the project holder, its partner and organizations cooperating in the area of research and development of environmentally advanced constructions and sustainable development of human settlements including their infrastructure. It is a complex and wide area ranging from integration of a building into a specific area, environmental impact, using new energy-saving technologies to using locally available natural materials and assessing the impact of buildings on the health and life of people.

 

Benefits for participants:

  • Contact with the state of the art outcomes of research and development in the given field, realistic assessment of these outcomes, their application in practice, selection of applicable outcomes
  • Close cooperation with top experts in the field in European context
  • Participation in systematic technical and vocational education
  • Expanded horizons thanks to interdisciplinary cooperation (not only construction industry)
  • Participation in relevant conferences and internships in Europe
  • Cooperation in decision making regarding topics of technical workshops held by Envi A
  • A chance to participate in preparation of Envicentre construction in Pikovice

For list of VVC events click HERE.