15.05.2020

Navrhli jsme členitou rezidenční strukturu s kvalitním veřejným prostorem v aktivním parteru doplněnou rekreačním parkem

V situaci, komplikované trasou metra, v problematickém prostředí sídliště z 80. let minulého století, ale v atraktivní poloze u stanice metra jsme navrhli členitou rezidenční strukturu. Přínosem je vyvážená skladba parteru, zahrnující veřejný prostor s aktivním parterem, poloveřejný rekreační park i polosoukromé předzahrádky a jedinečná skladba bytů a kvalita bydlení. Nad efektivním rozvrhem spodních podlaží, věnovaných malým ekonomickým bytům, je rozvinuta skladba bytů vyššího standardu, profitujících z odclonění od ruchu okolních ulic, atraktivních výhledů a „druhého zeleného parteru“ – intimních předzahrádek na střechách nižších hmot.