14.05.2020

Výstavba dvaceti bytů na Jinonickém dvoře podle našeho návrhu a projektu v sousedství historické usedlosti pokračuje podle plánu.

Ve třech etapách probíhá návrh i realizace obnovy a soudobého doplnění Jinonického dvora. V rámci první etapy jsme navrhli dvacet výjimečných bytů, které nabídnou netradiční bydlení s jedinečnou atmosférou v sousedství kulturní památky Jinonického dvora. Dokončené byty budou předány vlastníkům už koncem letošního roku. Druhou etapou je kompletní rekonstrukce a revitalizace samotného Jinonického dvora, kde jsme navrhli několik exkluzivních bytů s přímým kontaktem s historií místa. Součástí regenerace kulturtrní památky je mimo jiné i restituce místního pivovaru z 18. století, zachování nedávno objevené historické tvrze a obnovení zašlého genia loci. Třetí a poslední etapu tvoří  pět moderních vil. Ty propojí areál Jinonického dvora se zbytkem lokality a dotvoří centrum Jinonic, kde se snoubí historie a současnost do jedinečného kompaktního celku.