13.07.2020

Navrhli jsme kompletní revitalizaci pražského Podolského přístavu

Rekreaci a sportu se Podolský přístav začal otevírat již na konci 19. století, dnešním potřebám a požadavkům však již stávající zázemí neodpovídá. Proto jsme navrhli kompletní revitalizaci celé lokality, která zahrnuje také rekonstrukci historické budovy Českého yacht klubu, postavené v roce 1912. Kompletní revitalizace posílí sportovní, rekreační i kulturní funkci přístavu a obnoví unikátní polopřírodní veřejný prostor vltavského břehu. Otevřená architektura zachová a vyzdvihne různorodé historické hodnoty v místě a v širším kontextu: budova Českého yacht klubu, kontext Vyšehradu, zlíchovského kostelíka i reliéfu Dívčích hradů.