05.06.2024

Revitalizace center obce Středokluky

Historické obci dnes rozdělené do tří center schází vitální veřejný prostor, komunitní centrum i přehledná organizace. S respektem k historickému významu nepřicházíme s razantní revolucí veřejného prostoru, ale s jeho evolucí. Neměníme strukturu obce, ale nepodněcujeme její vývoj. Obnovujeme zašlého genia loci návsi a historického centra, vyřešili jsme umístění a rozšíření základní a mateřské školy ve Školské ulici. Zklidněním komunikace a přemístěním zastávky jsme vytvořili bezpečnou a interaktivní ulici pro žáky i nové komunitní náměstí v předprostoru sokolovny. Více informací o projektu naleznete ZDE.