06.06.2024

Navrhli jsme revitalizaci náměstí míru v Tišnově

Architektonicko-urbanistickou soutěž jsme sice nevyhráli, ale věříme, že citlivou kultivací náměstí by ocenili obyvatelé i návštěvníci města; v návrhu jsme propojili několik veřejných prostranství s různými charaktery a náplněmi do jednoho kompaktního těžiště revitalizovaného náměstí. Pomocí atraktivních architektonických forem jsem artikulovali bezpečný a vřelý veřejný prostor jako oblíbené místo k rekreaci, trávení volného času a dějiště kulturních akcí. 

Svažitý terén jsme zmírnili schodištěm doplněným odpočinkovými plochami na sezení. Nové linie vzrostlých stromů poskytnou stinné útočiště v horkých dnech napříč celým náměstím a zvýrazní důležité pohledové osy. V jižní části náměstí navrhujeme novostavbu bytového domu. Forma zvolené architektury reprezentuje souznění mezi historií a životem 21. století. Pasáž novostavby obohacená o kavárnu, vinárnu a další obchody a služby propojí revitalizované náměstí s plochou za historickou budovou úřadu, kde formujeme intimní zákoutí poloveřejného prostoru. Severní část náměstí jsme propojili s ulicí nám. Míru mírným schodištěm a vytvořili jsme tak nový profil široké hlavní ulice s předzahrádkami a parkovacími místy zakončený novostavbou polyfunkčního domu. Jeho vnitřní prostory mohou složit pro rozvoj obchodu, kultury a společenského života; galerie, společenský sál, knihovna, restaurace, obchody apod. Akcentem návrhu je citlivé materiálové řešení dlážděných ploch, barevnost dlažeb i nová socha kříže jako připomínka někdejší historické sochy. 

Porota ocenila náš originální a komplexní přístup, vyvážené uspořádání pobytových ploch náměstí a komunikačních tras včetně návrhu systémového řešení pro chodníky, které pracuje s lokální dešťovou kanalizaci; navrhujeme použití prefabrikátů, které vytvářejí spojitou dutinu pod chodníky, do které snadno vtéká povrchová voda, aby byla následně distribuován vsakem do celého území. Kladně byl hodnocen i fakt, že celá „rekonstrukce“ náměstí je navržena jako „carbon neutral“ – neutrální z hlediska dopadů na životní prostředí.