Revitalizace center obce Středokluky Revitalizace center obce Středokluky

Revitalizace center obce Středokluky

Historické obci dnes rozdělené do tří center schází vitální veřejný prostor, komunitní centrum i přehledná organizace. S respektem k historickému významu nepřicházíme s razantní revolucí veřejného prostoru, ale s jeho evolucí. Neměníme strukturu obce, ale podněcujeme její vývoj. Obnovujeme zašlého genia loci návsi a historického centra, vyřešili jsme umístění a rozšíření základní a mateřské školy ve Školské ulici. Zklidněním komunikace a přemístěním zastávky jsme vytvořili bezpečnou a interaktivní ulici pro žáky i nové komunitní náměstí v předprostoru sokolovny.

Projektový tým
Michal Šourek
Milan Ševčík
Pavel Hřebecký
Kateřina Holotová
Kseniya Bahdanovich

Nevyužitý zelený pás jsme proměnili na atraktivní park s cyklopointem i kioskem. Kvůli historickému významu místa nepřesouváme Obecní Úřad, ale navyšujeme jeho kapacity propojením objektů moderní novostavbou, hostící modifikovatelnou zasedací místnost. Komunitní centrum jsme doplnili otevřenou zahradou Obecního Úřadu a servisní centrum obce kultivovali konfigurací nové hasičské zbrojnice a servisního centra.