20.11.2019

Zveme vás na vernisáž Stavby roku 2019

Zveme Vás na vernisáž velké výstavy STAVBA ROKU 2019, kde se můžete seznámit i s regulačním plánem a návrhem revitalizace brownfieldu Perla 01 v Ústí nad Orlicí, nominovaným na titul Urbanistický projekt roku 2019. Revitalizovanou Perlu koncipujeme jako součást městské tkáně s různorodým, komplexním využitím, která naplní očekávání obyvatel Ústí nad Orlicí, jejich potřeby a potřeby komplexního rozvoje města. Zvolený systém eliminuje předčasné demolice, zajistí kontinuitu rozvoje městské struktury i stálý potenciál pro rozvoj na všech hospodářských, společenských a kulturních úrovních. Zvláště důležitými aspekty navržené koncepce jsou jednak její schopnost trvale se přizpůsobovat měnícím se potřebám a možnostem města, jeho obyvatel i podnikatelské sféry, jednak její ekonomická proveditelnost. Ta je založena jednak na flexibilní etapovitosti přestavby, jednak na zapojení širokého spektra zdrojů financování – soukromého, veřejného od úrovně města až po státní a evropské finanční nástroje, neziskového financování i standardní komerční úvěrové projektové financování.

 

Podrobnosti o vernisáži najdete na webu Stavby roku 2019.