15.03.2018

Regenerace brownfieldu bývalé "Kolbenky" v pražských Vysočanech

Regenerace brownfieldu bývalé "Kolbenky" v Praze - Vysočanech. Nová čtvrť nabídne vysoký standard bydlení, městskou vybavenost v aktivním parteru i komplexně řešený veřejný prostor. Důmyslná kombinace nových i revitalizovaných objektů („adaptive re-use“) podpoří všestranný rozvoj lokality.