11.12.2020

Získali jsme druhé místo v architektonicko-urbanistické soutěži o návrh revitalizace a doplnění areálu bývalé Křižanovy pily ve Valašském Meziříčí

Předmětem soutěže byl návrh urbanisticko-architektonického, krajinářského a dopravního řešení lokality areálu bývalé Křižanovy pily a území v okolí vlakového nádraží ve Valšaském Meziříčí. Navrhli jsme silnou a nosnou ideu, která je přesvědčivým startovacím impulsem ke koncepční proměně a revitalizaci neutěšeného prostoru, který se stane důstojnou a organickou součástí města. Návrh řešeného území vytváří  logické provozní a dopravní vazby na důležitá lokální centra ve městě a přináší efektivní řešení dopravního uzlu u vlakového nádraží. Nová architektura je navržena tak, aby svým přívětivým měřítkem i půdorysným řešením navázala na stávající rozvolněnou blokovou zástavbu sídliště Křižná a vtvořila reprezentativní bránu do města a přitažlivý veřejný prostror s dotekem zeleně. Navrhli jsme budovu nového městského úřadu, dopravní terminál se střešním parkingem a kompozici nových bytových domů se zelenými terasami a aktivními partery.