10.12.2020

V sousedství centra města Náchod jsme navrhli atraktivní veřejný prostor a uhlíkově neutrální polyfunkční výstavbu

I když jsme architektonicko-urbanistickou soutěž nevyhráli, tak věříme, že by vitální veřejný prostor i polyfunkční výstavbu ocenili jak stávající, tak nový obyvatelé města i jeho návštěvníci. Lokalita, která nese název „Nová Tepna“ po své průmyslové předchůdkyni, je v současnosti nevyužívaný brownfield v atraktivní lokalitě města Náchod, v bezprostřední blízkosti centra – Ulice Kamenice a Karlova Náměstí. Rozprostírá se přímo pod hradním kopcem. Nevyužitá prostranství po demolici většiny objektů bývalé textilní fabriky sehrají značnou roli v rozvoji města.

 

Potenciál opuštěného území jsme v návrhu naplnili vyváženou kombinací veřejného prostoru, zeleně, rezidenčních budov a v neposledním řadě budov pro služby a lehký průmysl. Nová čtvrť poskytne obyvatelům atraktivní bydlení, pracovní příležitosti i řadu volnočasových aktivit. Schopnost nově vybudované lokality trvale se přizpůsobovat měnícím se potřebám a možnostem města, jeho obyvatel i podnikatelské sféře i ekonomická proveditelnost jejího stavebního rozvoje, jsou rozhodujícími aspekty navržené koncepce. Návrh řeší i širší problémy města a regionu; v současnosti problematická parkovací místa přímo na Masarykově náměstí, v srdci historického města budou z většiny nahrazeny novými parkovacími domy.

 

Demografická rozmanitost území bude zabezpečena sociálními službami jako domov pro seniory, školka i startovací bydlením pro mladé rodiny. Lokalitu v návrhu doplňují rezidence a bytové domy různého standardu i nové pracovní příležitosti; nová čtvrť nabídne prostor pro lehký průmysl, gastronomické služby, kancelářské prostory, obchody, medicinské centrum i edukativní nebo kongresové centrum. Život Náchodčanů v návrhu zkvalitňuje nabídka sportovních a volnočasových aktivit v náruči vitálního veřejného prostoru.