13.09.2019

Z vnitřní periferie pražské metropole vytváříme v několika etapách novou a komplexní čtvrť s komfortním bydlením vysokého standardu

Navrhli jsme novou architektonicko-urbanistickou strukturu, která člení Vackov na různorodá sousedství a vytváří přechod mezi lokálními měřítky a intenzitami zástavby. Náš masterplan, podle kterého nový Vackov vzniká, udává strukturu veřejného prostoru a charakter jednotlivých lokalit. Zóny B a D v severovýchodní části navazují na původní vilovou čtvrť na východě. Zónu B tvoří jedenáct domů, uspořádaných kolem otevřených vnitrobloků. Přes ulici Olgy Havlové – páteř lokality – navazuje zóna D2, tvořená rovněž jedenácti bytovými domy: ty formují polouzavřené vnitrobloky drobnějšího měřítka na principu „low rise, high density“. Veřejná prostranství této skupiny charakterizuje vzrostlá zeleň a geometricky organizované pobytové plochy. Zónu D1 tvoří tři pětipodlažní viladomy. Jejich oblé tvary navazují na okolní zástavbu. Viladomy byly postaveny s ambicí vytvořit klidnou oázu odkloněnou od ruchu ulic. Zóna A je aktuálně ve výstavbě: navazuje na žižkovské nádraží, kde v budoucnu vznikne nová rezidenční čtvrť obohacená o dlouho očekávanou občanskou vybavenost. Zónu A tvoří tři rezidenční celky a náměstí, pomyslné těžiště Vackova: základní občanská vybavenost a vitální veřejný prostor budou přítomné i na Vackově – Vackov tak získá nezávislost na doposud nejistém rozvoji nákladového nádraží. Zónu A1 – nejzápadnější část Vackova – tvoří pět obytných objektů s občanskou vybaveností v parteru, vystavěných na společné platformě podzemního parkingu, napojeného na ulici Olgy Havlové. 

 

Celý článek najdete na webu Earch.cz