12.09.2019

Výstavba výrobní linky s nejmodernějšími technologiemi podle našeho návrhu a projektu v rámci výrobního areálu společnosti La Lorraine v Kladně pokračuje podle plánu

Výzvou byl projekt 40 metrů vysokého mrazírenského skladu o půdorysu 130 x 45 metrů. Součástí projektu je i vybudování administrativního zázemí a sofistikované struktury vnitroareálových komunikací. V první etapě jsme produkci kladenského areálu posílili o výrobní linky nejmodernějších technologií. Bylo třeba zabezpečit vysokou požární odolnost konstrukcí a naplnit hygienické požadavky kladené na stavební materiály. Náročné geologické podmínky si vyžádaly optimalizované řešení konstrukčních stěn. Zároveň bylo nutné, objekty projektovat s ohledem na perspektivu dalšího rozšíření v budoucnu. Ve spolupráci se společností Ytong jsme dokázali vyhovět extrémním požadavkům na samonosné stěny, vysoké až 15 metrů. Energetická efektivita a celková úspora energií je u takového projektu samozřejmostí. Výsledkem úspěšné první etapy je efektivní výrobní linka začleněná do hmotové sestavy areálu i do okolní krajiny.