22.11.2021

Udržitelnost, nebo odolnost? Článek Michala Šourka

Nejen člověk kriticky nabourává komplexní ekosystém planety Země. Nejde o produkci metanu stády hovězího dobytka: i za tu je odpovědný člověk. I během antropocénu ale probíhají na člověku nezávislé procesy, jež dokáží zasáhnout pozemský ekosystém s intenzitou a v rozsahu, které si nezadají s externalitami lidské existence. Odolnost vůči těmto procesům a událostem se ukazuje jako zásadní podmínka takové perspektivy ekosystému Země, kterou označujeme jako udržitelnou.

 

V dubnu roku 1815 během erupce vulkánského typu sopka Tambora na ostrově Sumbawa v jihovýchodní Asii vyhodila sama sebe do povětří. Vulkanické plyny ve vysokých vrstvách troposféry pak narušily střídání sezón globálních klimatu a sluneční paprsky přestaly nejen dopadat na zemský povrch, ale i procházet atmosférou: co nedokázaly ve stratosféře aerosoly, vyprodukované erupcí, dokončil popílek, který během se během necelého půl roku rozprostřel ve všech zeměpisných délkách a šířkách. Začalo nejničivější období trvale extrémního počasí v historii lidstva. Kdekoliv na zemi, kde existují záznamy nebo je možné odvodit data jiným způsobem, průměrná teplota během desetiletí 1810 až 1820 byla nejméně o 1,5oC nižší než v předcházející dekádě: bylo to nejchladnější období za posledních nejméně 500 let, ve kterém roky extrémních srážek střídaly roky extrémního sucha. V Nové Anglii získal rok 1816 přezdívku „rok bez slunce“ nebo „osmnáct set a zmrzni“, v Německých zemích se rok 1817 stal „rokem žebráků“. Být naživu během tří let po erupci téměř kdekoliv na zeměkouli znamenalo mít hlad: úrody zmrzly dřív, než bylo co sklízet, nebo je spláchly lijáky a povodně. Lidé jedli hlodavce, kopřivy nebo jíl, v Evropě davy zoufalců ucpávaly cesty v marné snaze najít cokoliv k snědku. Ve Švýcarsku a V Německu byly zaznamenány případy kanibalismu a usmrcování vlastních dětí jako humánnější alternativy ke smrti hladem. Plavba po moři i na jezerech byla extrémně riskantní vzhledem k náhlým, ničivým bouřím, které střídaly období bezvětří.

 

Celý článek neleznete ZDE.