21.04.2020

Rezidenční park Hloubětín podle našeho návrhu je součástí projektu Stavba čtvrtstoletí

Rezidenční park Hloubětín je prvním energeticky pasivní projekt takového měřítka v České republice. Využili jsme potenciál tehdy problematického území, které jsme konfigurací nové zástavby odclonili od sousedící čerpací stanice a velkokapacitní výpadovky. Sofistikovaným architektonickým a krajinářským přístupem jsem vytvořili vitální veřejný park artikulovaný architektonickou formou harmonicky členěných fasád a jejich plasticitou založenou na kombinaci ploch obvodových stěn a lodžií. Lidské měřítko i přehledná organizace hmot je východiskem identifikace obyvatel i návštěvníků v novém prostoru. Kvalita vnitřního prostředí bytů je výrazně vyšší oproti běžným novostavbám – řízené větrání se zpětným získáváním tepla zvyšuje kvalitu bydlení, Výstavba probíhala ve třech etapách, kdy v každé vznikl jeden bytový dům. P Porota 13. ročníku celostátní soutěže „Český energetický a ekologický projekt roku 2014 ocenila Park Hloubětín jako výrazný pražský stavební komplex, který v maximální míře aplikuje prvky energeticky pasivní architektury a přispívá ke zlepšení životního prostředí v ČR.

 

Podrobnosti najdete na webu stavba čtvrtstoletí