26.03.2020

První etapa rozšíření výrobního a distribučního areálu společnosti La Lorraine v Kladně podle našeho návrhu a projektu je hotová

Projekt 40 metrů vysoké mrazírenské haly s půdorysem 130 x 45 metrů pro nás byl opravdu výzvou. Nová výrobní a skladovací high-tech hala je hotová a brzy bude zapojena do provozu. Jde o první etapu rozšíření výrobního a distribučního areálu společnosti La Lorraine v Kladně. Veškeré konstrukce s vysokou požární odolností naplňují hygienické požadavky kladené na stavební materiály. Zároveň bylo nutné, objekty projektovat s ohledem na perspektivu dalšího rozšíření v budoucnu. Energetická efektivita a celková úspora energií je u takového projektu samozřejmostí. V rámci dalších etap připravujeme nové administrativní zázemí i přehlednou vnitroareálovou komunikaci pro zaměstnance