24.03.2020

Letos v květnu začne město Bohumín s realizací rozsáhlého lesoparku podle naší studie

Severovýchodní část města Bohumín lemuje zemědělská půda spadající do aktivní zóny záplavového území řek Olše a Odry. Hydrogeologicky problematické území, kde leží slepé rameno řeky, dnes nemá žádné využití. Celý jižní cíp území vstupuje jako těžko přístupná vnitřní periferie do městské struktury, kde představuje překážku lokálnímu rozvoji a barieru mezi východní a západní částí města. Atelier MS plan vytvořil regulační plán regenerace a zpřístupnění celé oblasti. Z problematického území pod meandrem řeky vytváříme atraktivní oázu – komponovanou krajinu, pestrý přírodní park napojený na město několika stezkami a pěším okruhem.  Centrální část tvoří land art dvou návrší, který obohatí rovinatý charakter lokality. Pahorky i otevřený prostor mezi nimi doplní altány a menší přístřešky pro rekreaci a odpočinek.

 

Celý článek najdete ZDE.