Lesopark Na Panském, Bohumín Lesopark Na Panském, Bohumín

Lesopark Na Panském, Bohumín

Severovýchodní část města Bohumín lemuje zemědělská půda spadající do aktivní zóny záplavového území řek Olše a Odry. Hydrogeologicky problematické území, kde leží slepé rameno řeky, dnes nemá žádné využití. Celý jižní cíp území vstupuje jako těžko přístupná vnitřní periferie do městské struktury, kde představuje překážku lokálnímu rozvoji a barieru mezi východní a západní částí města. Atelier MS plan vytvořil regulační plán regenerace a zpřístupnění celé oblasti.

Projektový tým
Michal Šourek
Milan Ševčík
Pavel Hřebecký
Adéla Macháčková

Z problematického území pod meandrem řeky vytváříme atraktivní oázu – komponovanou krajinu, pestrý přírodní park napojený na město několika stezkami a pěším okruhem. V severní a jižní části navrhujeme regulované biotopy a mokřady doplněné o dřevěný mobiliář, mola i mosty. Centrální část tvoří land art dvou návrší, který obohatí rovinatý charakter lokality. Pahorky i otevřený prostor mezi nimi doplní altány a menší přístřešky pro rekreaci a odpočinek. Jižní cíp od ruchu města odcloní výsadba nové vitální zeleně a cyklostezka na severní straně lesoparku propojí východní a západní část Bohumína. Jednotlivé vstupy do přírodního parku nabídnou návštěvníkům proměnlivé výhledy na dynamickou kompozici land artu, vodních ploch a rozkvetlých luk lemujících lesopark jen pár kroků od městského centra.

Výsledná podoba lesoparku vzešela z obchodní soutěže, kterou v roce 2015 vyhrál náš tým architektů. K realizaci projektu se přistupovalo v několika komplexních etapách. V roce 2019 projekt odstartovala výstavba zmíněné více než půlkilometrové cyklostezky přes budoucí lesopark. Její realizace město stála 12,7 milionu korun. Součástí cyklostezky je i nová klenutá lávka přes potok Flakůvka. Výstavba samotného lesoparku začala v roce 2020 v období vegetačního klidu. Rozpočtované náklady jsou 20 milionů korun. Městu se na ně podařilo získat dotaci z Operačního programu Životní prostředí ve výši téměř 12 milionů korun.

 

Reportáž z dokončeného lesoparku naleznete na webových stránkách města.