Lesopark Na Panském, Bohumín Lesopark Na Panském, Bohumín

Lesopark Na Panském, Bohumín

Severovýchodní část města Bohumín lemuje zemědělská půda spadající do aktivní zóny záplavového území řek Olše a Odry. Hydrogeologicky problematické území, kde leží slepé rameno řeky, dnes nemá žádné využití. Celý jižní cíp území vstupuje jako těžko přístupná vnitřní periferie do městské struktury, kde představuje překážku lokálnímu rozvoji a barieru mezi východní a západní částí města. Atelier MS plan vytvořil regulační plán regenerace a zpřístupnění celé oblasti.

Projektový tým
Michal Šourek
Milan Ševčík
Pavel Hřebecký
Adéla Macháčková

Z problematického území pod meandrem řeky vytváříme atraktivní oázu – komponovanou krajinu, pestrý přírodní park napojený na město několika stezkami a pěším okruhem. V severní a jižní části navrhujeme regulované biotopy a mokřady doplněné o dřevěný mobiliář, mola i mosty. Centrální část tvoří land art dvou návrší, který obohatí rovinatý charakter lokality. Pahorky i otevřený prostor mezi nimi doplní altány a menší přístřešky pro rekreaci a odpočinek. Jižní cíp od ruchu města odcloní výsadba nové vitální zeleně a cyklostezka na severní straně lesoparku propojí východní a západní část Bohumína. Jednotlivé vstupy do přírodního parku nabídnou návštěvníkům proměnlivé výhledy na dynamickou kompozici land artu, vodních ploch a rozkvetlých luk lemujících lesopark jen pár kroků od městského centra.

Připravovaný projekt vzešel z obchodní soutěže, kterou v roce 2015 vyhrál atelier MS plan, podepsaný pod urbanistickou studií. K realizaci projektu se přistupuje v několika komplexních etapách. Vloni projekt odstartovala výstavba zmíněné více než půlkilometrové cyklostezky přes budoucí lesopark. Její realizace město stála 12,7 milionu korun. Součástí cyklostezky je i nová klenutá lávka přes potok Flakůvka. První a druhou etapu budoucího lesoparku zahájí v Bohumíně už letos na podzim, a to v období vegetačního klidu, kdy začnou zemní práce. Rozpočtované náklady jsou 20 milionů korun. Městu se na ně podařilo získat dotaci z Operačního programu Životní prostředí ve výši téměř 12 milionů korun. Dokončení se plánuje na závěr roku 2020. Třetí etapu město k realizaci zatím nepřipravuje. Musí nejprve vyřešit výkup pozemků. Ty jsou momentálně majetkem Lesů ČR.