20.12.2019

Navrhli jsme nový rezidenční komplex Na Balkáně

Nová polyfunkční zástavba a rozvoj sportovního areálu. Bytové domy s aktivním parterem vytvářejí novou čtvrť společně s plochami a budovami pro sport: páteří lokality je strukturovaná soustava veřejných prostranství.Těžištěm nové lokality je pobytové náměstí saturované občanskou vybaveností i zelení. Nová lokalita je koncipována jako uhlíkově neutrální.