24.06.2020

Navrhli jsme novou rezidenční strukturu, kvalitní veřejný prostor i aktivní parter v širším centru Prahy

Návrh doplňuje blokovou zástavbu a vytváří nová pohodlná pěší propojení, křižující parter projektu: v něm se rozvíjí vyvážená struktura veřejného, poloveřejného i polosoukromého prostoru a pěší trasy jsou oživovány nabídkou obchodů a služeb, zastavení a rekreace. Otevřený vnitroblok nabízí různá mikroklimata, rušnější poloveřejný i veřejný prostor s terasami a zahrádkami kaváren i restaurací v parteru objektů na obvodě bloku, v nichž jsou situované malé byty, často obývané nikoliv vlastníky, ale nájemníky. V přívetivém, otevřeném vnitrobloku se nachází i dětské hřiště a další rekreační atrakce, vyhrazené pro obyvatele novách domů. Benefitem bydlení v přízemí jsou soukromé předzahrádky. Výška navržených budov navazuje na zástavbu okolí a využívá možnosti zvýšení v lokálních dominantách podle Pražských stavebních předpisů. Architektonickou formu definuje nadčasová kombinace materiálů beton – dřevo – kov – sklo. Pohodlné parkování se nachází ve společné podzemní podnoži. Koncept aktivně reaguje na změnu klimatu, zelené akumulační střechy i skladba ploch v parteru důsledně hospodaří se srážkovými vodami a ochlazují prostředí v letních měsících.