26.12.2019

Navrhli jsme komplexní revitalizaci, konverzi a dostavbu funkcionalistického paláce Všeobecného penzijního ústavu na Praze 3.

Budovu revitalizuje otevření víceúrovňového aktivního parteru, penetrace veřejným prostorem a jeho artikulace pomocí přístavby paláce, a adaptivní znovuvyužití vyšších podlaží. Součástí přestavby je zlepšení její energetické bilance i otevření velkorysých střešních zahrad s výhledy na celou metropoli. V našem návrhu má budovu doplnit veřejný prostor polootevřených vnitrobloků, galerie, restaurace, studentské byty, hotel a rozsáhlé střešní zahrady s výhledy na celou metropoli.