01.03.2021

Navrhli jsme citlivou revitalizace a doplnění návsi obce Bašť

Citlivou revitalizací a doplněním návsi jsme v návrhu vytvořili vitální centrum obce. Těžištěm návsi je víceúčelový prostor náměstí, který otevírá nové příležitosti pro pořádání nejrůznějších kulturních akcí, sezónních trhů, výstav a koncertů pod širým nebem nebo sousedských setkávání. Náves jsme doplnili dvojicí bytových domů s aktivními partery, kde rezidenti a návštěvníci naleznou kavárny, restaurace, obchody i služby. Dalším novým objektem doplňující sympatický veřejný prostor návsi je budova základní školy s promyšleným a funkčním dispozičním řešením. Budovu jsme rozčlenili na čtyři bloky doplněné zelenými atrii. Regenerovanou náves pomyslně uzavírá památkově chráněná barokní sýpka, která je v návrhu citlivě zrekonstruována a upravena pro potřeby obecního úřadu. Nedílnou součástí návrhu je promyšlená dopravní infrastruktura i vhodná skladba veřejného prostoru, která obci jednak pomáhá vyrovnat se s klimatickou změnou a jednak přispívá k hospodaření s dešťovou vodou díky navrženému vodopropustnému dláždění, skladbou a kompozicí zeleně a díky zeleným akumulačním střechám novostaveb, které mají schopnost zadržovat vodu, která je následně použita pro systematické zavlahování zeleně návsi a okolí.