02.03.2021

Školka Kollárova v Českém Brodě je opět o krok blíže k realizaci

Aktuálně připravujeme dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení, takže nejen noví předškoláci, ale i obyvatelé města v Českém Brodě se mohou těšit na pohádkovou zahradu s trojicí budov vzájemně propojených prosklenou aulou se zelenou střechou. Aula je pomyslným těžištěm navržené školky a místem k setkávání, které přivítá děti i rodiče svou přívětivou atmosférou a nabídne velkorysý prostor pro workshopy, výstavy, koncerty a představení. „Prosklená aula se otevírá do rozsáhlé zahrady, kam jsme vetkli procházkový prstenec, který propojuje nejrůznější edukativní a zábavní hřiště, kde si děti mohou hrát na piráty a námořníky ve vodním mlhovišti, vyřádit se na průlezkách a na pískoviště, dovádět v labyrintu, nebo vyrazit na výpravu do pevnosti v korunách stromů, kam je možné dostat se jen přes visutý most. Zahrada školky lemovaná zeleným rámem nových stromů nabídne i umělý svah se skluzavkou, venkovní učebny, sportovní hřiště, dílny pro malé kutily a komunitní zahrádky, kde se dětí naučí pěstovat a sklízet plodiny," říká hlavní architekt nové školky Alexandr Verner.