21.04.2021

Navrhli jsme atraktivní a udržitelnou čtvrť Chytré Líchy

Vyváženou kombinací atraktivního a mnohotvárného veřejného prostoru, kvalitního bydlení a promyšlené infrastruktury v objetí bohaté zeleně jsme navrhli přívětivou sousedskou čtvrť městské části v Židlochovicích, která se vymyká zažitým standardům a představám. 


Navržený rozvoj lokality vytváří nové vazby a vztahy s městem i okolní krajinou. Vedle různorodých forem veřejného prostoru i vnitřních sdílených a flexibilních ploch nabízí nová čtvrť různorodou typologii bydlení pro různé věkové, genderové a ekonomické skupiny obyvatel; pro vyšší střední třídu, pro střední věkovou skupinu s dostatečným finančním zázemím, mladší rodiny, pro zahraniční odborníky, aktivní a soběstačné seniory i pro skupinu lidí se zdravotním postižením s vysokou mírou soběstačnosti a pro rodiče samoživitele. Návrh v sobě integruje „důvtip“ po stránce vzhledu a funkce, důsledné hospodaření s vodou, úsporné řešení energetiky i smart a trvale udržitelná řešení pro kvalitní život obyvatel.

 

Více o projektu Chytré Líchy najde ZDE.