11.03.2024

Košice-Hornád trvale udržitelná městská čtvrt

V březnu Vám představujeme náš přístup k udržitelné a zodpovědné architektuře, která myslí nejen na lidi, ale i na životní prostředí.

 

V tomto duchu jsme navrhli i trvale udržitelnou čtvrť na březích řeky Hornád v Košicích v rámci mezinárodní architektonicko-urbanistické soutěži. A i když jsme nevyhráli, náš návrh nám nepřestává dělat radost. Jak se líbí Vám? Náš návrh navrací vodu do Košic, což je pro město dlouhodobě rezonující téma, zlepšuje mikroklima lokality a zvyšuje její atraktivitu jak pro obyvatele, tak i pro návštěvníky centra Košic.

 

Náš návrh počítá také s novým jezem v toku Hornádu, který rozšíří koryto řeky a vytvoří mokřady s pozitivním vlivem na biologickou rozmanitost a retenční funkcí v případě rozvodnění. Suché poldry a zpevněné plochy jsou navrženy s využitím zelenomodré infrastruktury, střechy jsou navrženy jako akumulační zelené střechy s fotovoltaickými panely, přičemž voda z nich bude opět využita. Celkově projekt zdůrazňuje trvalou udržitelnost s ohledem na sociální, environmentální a ekonomický aspekt. Více informací o celém projektu naleznete ZDE.