14.03.2024

Navrhli jsme Úřad vlády Slovenské republiky

V březnu se věnujeme udržitelné výstavbě, která myslí nejen na lidi, ale i na životní prostředí. V tomto duchu vznikl také náš návrh nového Úřadu vlády Slovenské republiky. Dynamická kompozice dvou do sebe vklíněných administrativních budov vyrůstá z Parku na Náměstí Svobody, jako jeho vítaná součást. Obě budovy jsme navrhli jako atraktivní dřevostavby s rozehranými fasádami, zelenými střechami, velkorysými kancelářemi pro zaměstnance a jako přívětivé místo setkávání.


Mysleli jsme nejen na komfort zaměstnanců a nároky na administrativní budovy 21. století, ale také na životní prostředí. Úřad jsme navrhli jako uhlíkově neutrální s co nejmenším dopadem na životní prostředí především z hlediska jeho celoživotního cyklu. Uplatnění principů nejlepší současné praxe navrhování architektury, urbanistického řešení rozvoje prostředí, stavebně-technického řešení budov, infrastruktury a udržitelných materiálů je východiskem našeho návrhu. A i když jsme architektonickou soutěž nevyhráli, náš návrh nám nepřestává dělat radost.