14.11.2019

Fotoreport z výstavby kladenského high-tech výrobního a distribučního areálu společnosti La Lorraine

právě probíhá výstavba high-tech výrobních a skladovacích objektů podle našeho návrhu a projektu, které rozšíří výrobu, navýší skladovací kapacity a podpoří distribuci kladenského areálu společnosti La Lorraine, výrobce a distributora pečiva. V první etapě výrobu posílí nové výrobní linky nejmodernějších technologií s vysokou požární odolností. Veškeré konstrukce naplňují hygienické požadavky kladené na stavební materiály. Zároveň bylo nutné, objekty projektovat s ohledem na perspektivu dalšího rozšíření v budoucnu. Energetická efektivita a celková úspora energií je u takového projektu samozřejmostí. Výzvou byl projekt 40 metrů vysokého mrazírenského skladu o půdorysu 130 x 45 metrů. Součástí projektu je i vybudování administrativního zázemí a sofistikované struktury vnitroareálových komunikací.