26.08.2019

Earch.cz píše: Ateliér MS architekti navrhuje proměnu atraktivní lokality Podolského přístavu v Praze

Připravujeme kompletní revitalizaci Podolského přístavu, včetně zpřístupnění kosy; v souladu s koncepcí vltavských břehů posilujeme její polopřírodní charakter. Celý areál koncipujeme jako vitální veřejný prostor na břehu řeky, propojující specifický život přístavu s městkou strukturou, který nabízí výhled na Vyšehrad i protější vltavský břeh. Kromě rekonstruovaných a nově budovaných zařízení pro vyvazování sportovních i rekreačních lodí na vodní ploše navrhujeme na březích klubovou základnu pro sportovce, odpovídající současným potřebám, soudobé zázemí sportovního a rekreačního přístavu, zahrnující mimo jiné ubytovací kapacity a restauraci, a také sportovní základnu University Karlovy. Celkovou revitalizací a zpřístupněním vltavského břehu bude obnovena unikátní lokalita, spojující městské prostředí s přírodou a vodním tokem.

 

Celý článek najdete na webu Earch.cz