22.09.2020

Zveme Vás do Tišnova na výstavu soutěžních návrhů revitalizace náměstí Míru

Od 25.09.2020 do 18.10.2020 se v Muzeum města Tišnov můžete seznámit i s naším architektonicko-urbanistickým řešením, které propojuje v současné době oddělená veřejná prostranství s různými charaktery a náplněmi do jednoho kompaktního těžiště. Pomocí atraktivních architektonických forem jsme artikulovali bezpečný a vřelý veřejný prostor náměstí, jako oblíbené místo k rekreaci, trávení volného času a místo k setkávání místních i návštěvníků města. Svažitý terén náměstí jsme zmírnili schodištěm doplněným odpočinkovými plochami na sezení. Linie vzrostlých stromů poskytnou stinné útočiště v horkých dnech a zvýrazní důležité pohledové osy. Akcentem náměstí je nová socha kříže v jižní části, kde dříve stávala historická socha. Jižní část náměstí v návrhu doplňuje novostavba bytového domu. Forma zvolené architektury reprezentuje souznění mezi historií a životem 21. století. Pasáž novostavby obohacená o kavárnu, vinárnu a další městskou vybavenost propojí revitalizované náměstí s plochou za budovou úřadu, kde formujeme intimní zákoutí poloveřejného prostoru. Severní část náměstí jsme schodištěm propojili s ulicí nám. Míru. Nový profil široké hlavní ulice s dostatkem místa pro předzahrádky a parkovacími místy zakončí novostavba polyfunkčního domu. Vnitřní prostory mohou složit pro rozvoj obchodu, kultury a společenského života; galerie, společenský sál, knihovna, restaurace, obchody apod. Komplexní revitalizací a obohacením náměstí vzniká vitální veřejný prostor, dějiště kulturních akcí, a především atraktivní místo k setkávání.

 

Podrobnosti o výstavě najdete na tisnov.cz