30.05.2022

Zúčastnili jsme se soutěže o návrh školky v nové lokalitě “Prúdy” v Seredi na Slovensku

Alfa školka je svébytný mikrosvět - prostor setkávání, her a učení se a všestranného rozvoje malých i velkých v nově vznikající lokalitě “Prúdy” v Seredi na Slovensku. Prostor, kde se od brzkého rána do pozdních večerních hodin odehrává mnoho různých aktivit a každá si žádá svůj vymezený rámec a podmínky.

 

Navržené hmotové řešení efektivně rozmisťuje funkční celky školky – společný a komunitní prostor, třídy pro děti, administrativní, technické a stravovací zázemí – a logicky je provazuje. Každý z funkčních prostor je nedílně doplněn i příslušnou částí zahrady a interiér tak vystupuje do exteriéru.

 

Vstup do školky je situován z jižní hranice pozemku v návaznosti na parkovací stání pro uživatele. Na vstup navazuje učebna pro odpolední kroužky. Srdcem školky je společná hala, která se na jednu stranu otevírá do komunitního prostoru, na druhou stranu přes venkovní krytou terasu do zahrady. Na centrální halu jsou navěšeny tři „prsty“ tříd, vybíhající do zahrady s hřištěm. Severní část objektu je věnována administrativnímu a stravovacímu zázemí se samostatným vstupem a zásobováním.

 

Architektonický výraz objektu hledá drobné měřítko vhodné nejen do zástavby rodinných domů, ale především do dětského světa. Hlavním výrazovým prostředkem je práce s tvarem štítů střechy a plasticitou fasády, kterými je dosaženo optického rozčlenění objektu na soubor menších domečků. Vzhledem ke vzorovému poslání objektu byly navrženy dvě varianty střešní krajiny, které mohou ladit s různými prostředími, do nichž bude školka zasazena.

 

Konstrukčně je objekt školky řešen jako dřevostavba na základové desce s intenzivní zelenou střechou, která umožňuje lepší zadržování dešťových srážek a tlumí efekt přehřívání v letních měsících. Návrh počítá s tzv. modrozelenozu infrastrukturou – hospodařením se srážkovými vodami, využitím obnovitelných zdrojů energií pro vytápění a ohřev TUV (tepelná čerpadla) a případné částečné pokrytí potřeb el. energie (fotovoltaika)