10.03.2022

Voliéra La Pampa v ostravské zoo získala cenu veřejnosti CNN Prima NEWS 2021

Na našem novém Youtube kanálu najdete krátkou videoprohlídku. Voliéry La Pampa, která  je největší průchozí expozicí v Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava. Návštěvníci do ní mohou vstoupit a užít si bezprostřední blízkosti zvířat. Voliéra byla navržena jako symbolické spojení tří oblastí Argentiny: Espinalu, Monte a Pampy s odlišným podnebím i vegetací. Díky úzké spolupráci architektů, stavebníků a zoologů bylo možné vytvořit unikátní prostředí, které je jednak atraktivní pro návštěvníky ostravské zoo a jednak příznivé k jeho okřídleným obyvatelům. Svérázná voliéra je domovem hejna kondorů havranovitých, ibisů šedokřídlých, dále jsou zde ostralky žlutozobé, kachny bronzovokřídlé, pisily americké a jeden zástupce savců morče divoké.

 

Elegantní, lehké a vzdušné tvarosloví voliéry tvoří na míru navržená nosná konstrukce promyšleného systému sloupů a táhel, založených na mikropilotech. Na nosný systém navazují zdánlivě levitující, téměř neviditelné stěny a zastřešení tvořené nerezovou splétanou sítí.

 

Voliérou vede klikatá stezka, přivádějící návštěvníky téměř na dosah ruky ptactvu, ale zároveň míjí a nenarušuje jejich klidové zóny. Stezku lemuje bohatá zeleň, kamenná návrší a mokřady, kde se ptáci cítí jako doma. Voliéra je zpřístupněna návštěvníkům včetně rodinám s dětmi i osobám se sníženou schopností pohybu prostřednictvím dvou bezbariérových vstupů z jihovýchodní a jihozápadní strany. Součástí vnitřní plochy voliéry je tzv. odstavná voliéra, která slouží k odchytu a následnému rozdělení ptáků do jednotlivých vnitřních ubikací dle chovatelských nároků a specifik. Jižní fasádu vnitřní voliéry tvoří kamenné bloky připomínající skalní útvar, který je klidovou zónou ptáků. Skladba zeleně je navržena tak, aby maximálně připomínala charakter jihoamerické pampy a tamní mokřady.