16.01.2023

V Jevanech jsme navrhli přitažlivou obytnou vilu s kancelářemi

V Jevanech u Prahy jen pár kroků odnávsi jsme navrhli vilu tvořenou dvojicí dvoupodlažních křídel se sedlovými střechami, které propojuje prosklená centrální částí vyrůstající z přívětivé zahrady. Fasády obou křídel jsou jednoduché a rytmizované v pravidelném rastru, který reaguje na okolní zástavbu.

 

Novostavba nabídne jednak velkorysé prostory pro bydlení, které obohatí zahrada nebo bazén v centrální prosklené části a jednak prostory pro domácí studio včetně zasedací místností.