02.08.2021

Připravujeme revitalizaci pražského Podolského přístavu

Rekreaci a sportu se Podolský přístav začal otevírat již na konci 19. století, dnešním potřebám a požadavkům však již stávající zázemí neodpovídá. Ateliér MS architekti proto navrhl kompletní revitalizaci celé lokality, která vedle obnovení unikátního polopřírodního veřejného prostoru zahrnuje také rekonstrukci historické budovy Českého yacht klubu, postavené v roce 1912.

 

Podolský přístav se začal postupně otevírat sportovnímu i rekreačnímu využití od roku 1893. V roce 1912 zde byla postavena budova Českého yacht klubu. V roce 2008 byla jako živé a formální muzeum rozvoje vodních sportů v Čechách s funkčním zázemím výkonnostního mládežnického sportu, prohlášena národní kulturní památkou. Funkci sportovního zázemí budova dnes plní už jen s obtížemi a na hranici přijatelnosti. Další objekty, které během 20. století na území Podolského přístavu vznikly, odpovídají současným potřebám zázemí pro vodní sporty ještě méně. Stávající plochy přístavu slouží především jako skladové plochy, místy i neřízené skládky. 

 

Připravujeme kompletní revitalizaci Podolského přístavu, včetně zpřístupnění kosy; v souladu s koncepcí vltavských břehů posilujeme její polopřírodní charakter. Celý areál koncipujeme jako vitální veřejný prostor na břehu řeky, propojující specifický život přístavu s městkou strukturou, který nabízí výhled na Vyšehrad i protější vltavský břeh. Kromě rekonstruovaných a nově budovaných zařízení pro vyvazování sportovních i rekreačních lodí na vodní ploše navrhujeme na březích klubovou základnu pro sportovce, odpovídající současným potřebám, soudobé zázemí sportovního a rekreačního přístavu, zahrnující mimo jiné ubytovací kapacity a restauraci, a také sportovní základnu University Karlovy. Celkovou revitalizací a zpřístupněním vltavského břehu i obnovou historické budovy Českého yacht klubu bude obnovena unikátní lokalita, spojující městské prostředí s přírodou a vodním tokem.