13.08.2021

Od výstavby rezidenčního parku Hloubětín uplynulo už téměř 10 let, ale stále nám nepřestává dělat radost

Alexandr Verner, Tomáš Filgas, Pavel Hřebecký a Michal Šourek vytvořili veřejný prostor artikulovaný architektonickou formou harmonicky členěných fasád trojice bytových domů. Lidské měřítko i přehledná organizace hmot je východiskem identifikace obyvatel i návštěvníků v novém prostoru. Kvalita vnitřního prostředí bytů je výrazně vyšší oproti běžným novostavbám – řízené větrání se zpětným získáváním tepla zvyšuje kvalitu bydlení.

 

Využili jsme potenciál tehdy problematického území, které jsme konfigurací zástavby odclonili od sousedící čerpací stanice a velkokapacitní výpadovky. Sofistikovaným architektonickým a krajinářským přístupem jsme vytvořili vitální veřejný park, kde developerská společnost JRD vysázela vzrostlé stromy, které pěstuje ve vlastní lesní školce. Výstavba probíhala ve třech etapách, kdy v každé vznikl jeden bytový dům. Porota 13. ročníku celostátní soutěže „Český energetický a ekologický projekt roku 2014 ocenila Park Hloubětín jako výrazný pražský stavební komplex, který v maximální míře aplikuje prvky energeticky pasivní architektury a přispívá ke zlepšení životního prostředí v ČR.