31.05.2023

Navrhli jsme víceúčelovou sportovní halu v Novém Jičíně

Nadčasová a elegantní architektura je citlivě zakomponována do lokality a svým půdorysným tvarem definuje ve svém okolí veřejné prostory, místa k setkávání, propojená s interiérem haly pomocí důmyslného prosklení nabízejícího v nočních hodinách skvělou podívanou z exteriéru.

 

Víceúčelová sportovní hala nabídne kapacitu pro 500 návštěvníků v rámci své vnitřní tribuny a dalších 500 míst v rámci vnější kryté tribuny. Přirozeně naváže na koncepci revitalizace a rozvoje sportovního areálu, který doplní o funkční a estetické architektonické řešení. 

 

Kompozice nové sportovní haly respektuje plánovanou revitalizaci, rozvoj sportovního areálu. Vytváří nové vazby i vztahy v lokalitě a přirozeně rozvíjí ty stávající. Uplatnění principů nejlepší současné praxe navrhování architektury, urbanistického řešení rozvoje prostředí a stavebně-technického řešení budov i infrastruktury je východiskem pro vytvoření živé, atraktivní, komplexně udržitelné a uhlíkově neutrální nové víceúčelové sportovní haly.

Víceúčelovou halu jsme navrhli v duchu klasických materiálů dřeva, betonu a skla. Toto řešení přispívá ke zdravému vnitřnímu prostředí objektů.

 

Významnou roli hraje využití alternativních zdrojů energie a komplexní návrh udržitelné architektury (orientace, efektivní dispozice, stínění, efektivní obálky budov, rekuperace atd.).

 

Vítanou součástí víceúčelové sportovní haly je atraktivní veřejný prostor nového náměstíčka definován kompaktní hmotou haly a revitalizovanou ulicí Divadelní, osou propojující sportovní areál s historickým jádrem města, která je posílena novou alejí podél ulice. Nový vlídný veřejný prostor doplněný o ostrůvky zeleně a městský mobiliář je zároveň vstupním předprostorem haly nabízející nové místo k setkávání, odpočinku a rekreaci pro všechny věkové kategorie.

 

A i když jsme architektonickou soutěž nevyhráli, náš návrh nám nepřestává dělat radost.