27.10.2022

Navrhli jsme koncepci dlouhodobě udržitelného rozvoje části obce Albrechtice

Kateřina Fišerová, Jan Novotný a Michal Šourek navrhli koncepci dlouhodobě udržitelného rozvoje části obce Albrechtice. Páteří nové lokality je atraktivní veřejný prostor vybavený novými příležitostmi pro volnočasové aktivity. Na přehlednou dopravní infrastrukturu, kompozici nových míst k setkávání, na dětská i sportovní hřiště navazuje koncepce výstavby nových rodinných domů a veřejné infrastruktury pro rozvoj vzdělávání I kultury.