14.09.2021

III. místo v architektonicko-urbanistické soutěži nám přinesl návrh revitalizace Jiráskova náměstí v Kolíně

Kompozicí pobytového veřejného prostoru Jiráskova náměstí a návrhem městotvorného rozvoje jeho sousedství jsme znovuobnovili pomyslné centrum pravého břehu Kolína. Regenerované náměstí nabídne bezpečný a živý veřejný prostor se zelení, nevšední tržiště s důvtipem i zlepšení a zpřehlednění dopravy. Sympatická proměna náměstí a jeho citlivé doplnění v historické stopě otevře lokalitě nové možnosti pro organizování sezónních a farmářských trhu, koncertů, výstav a každodenních setkání.

 

Paměť pravého břehu Kolína

Jiráskovo náměstí je i přes poslední chaotické nánosy nekoncepčních urbanistických přístupů k veřejnému prostoru, neorganizovaného parkoviště a zeleně významný prostor, se kterým se identifikuje řada vzpomínek místních. Jiráskovo náměstí si mnozí Kolíňáci pamatují jako živý městský prostor a přirozené centrem Zálabí s obchody, hospodami a kavárnami. Ovšem dnes je náměstí shlukem parkovacích stání, nutného vedení dopravy a neuspořádané zeleně, kde se zmítá poslední svědek někdejšího genia loci kostel sv. Víta s přilehlým hřbitovem.

 

Živé centrum Zálabí

Vyvážená kombinace vitálního veřejného prostoru, víceúčelových prostranství, smart a udržitelných řešení doplněných vítanou zelení našeho návrhu, navrací neutěšenému náměstí jeho městský charakter živého centra Zálabí. Jiráskovo náměstí se mění na atraktivní místo k setkávání, které celoročně ožije s návštěvníky městského nekonvenčního tržiště. Těžištěm náměstí je vlídný veřejný prostor, který nabídne POP-UP víceúčelových a modifikovatelných stánků s nejrůznějšími kuchyněmi z celého světa, kavárny, stánky s lokálními produkty a designem. Regenerované náměstí nabídne nejrůznější společenské aktivity, které v okolí zatím schází, a to od farmářských a sezónních trhů po koncerty a výstavy pod širým nebo sousedská setkání. Pravý břeh Labe tak získá oblíbený kulturní „meeting point“ jen pár kroků od centra města pro všechny věkové kategorie, včetně seniorů, žáků i předškoláků.

 

Centrální část náměstí jsme navrhli jako rozehranou šachovou partii volnočasových příležitostí a zeleně. Rast šachovnice se formálně promítl do velkoformátového dláždění. Místo hracích figurek jsme na šachovnici příhodně umístili zelené plochy a posezení, které doplní variabilní přístřešky nejrůznějších stánků. Důvtipné, přitom však racionální řešení náměstí doplní i dva citlivě upravené vstupu krytu civilní ochrany, který rozšíří veřejný prostor náměstí o netradiční podzemní kinosál, alternativní divadelní scénu nebo vinárnu.

 

Zelená oáza

Kompozice náměstí je navržena tak, aby umocnila výhledy na kostel sv. Víta a sousoší Kalvárie, které umísťujeme mezi nově navržený důstojný předprostorem kostela a kultivovaný jižní vstup hřbitova. Ve zklidněných ulicích U kostelíčka a Mnichovická navrhujeme atraktivní linii sympatického veřejného prostoru. Hřbitovní zeď lemují dešťové záhony a výsadba snadno udržovatelných a odolných trávníků, trvalek a nízkých dřevin. Skladbu zeleně doplní i rostlina Skalník, která odfiltruje 20% více znečištění než jiné rostliny. Metr výsadby Skalníku vyfiltruje tolik znečištění (CO2) kolik jeden automobil vyprodukuje za 800 ujetých kilometrů. Obě ulici doplní stromové patro navržené z druhů typických pro lokalitu Kolína jako Javor klen, Lípa malolistá, Platan a Jeřáb muk. Kolem některých stromů převážně v ulicích U Kostelíčku a Mnichovická navrhujeme kruhové lavice/rabata pro odpočinek pod korunami stromů.

 

Ulice Mnichovická se stává lineárním interaktivním a vzdělávacím parkem pro žáky Základní školy Kolín s omezeným přístupem automobilů. V ulici navrhujeme jednak herní prvky pro děti, ale i venkovní učebny, přístřešky a interaktivní hry se zvukem a světlem. V ulici Mnichovická navrhujeme vstup na hřbitov, který v budoucnu propojí ulici Mnichovická a U Kostelíčka. Mimo jiných perspektivních dřevin jsme zachovali i stávající smrk ve středu náměstí, který se během zimy promění na vánoční strom v objetí vánočních trhů.