07.09.2020

EARCH píše: Město Bohumín začalo s realizací lesoparku Na Panském podle návrhu atelieru MS plan

„Z problematického území pod meandrem řeky vytváříme atraktivní oázu a pestrý přírodní park napojený na město několika stezkami a pěším okruhem. V historii města ojedinělý projet pamatuje na přírodu i na lidi. Poskytne totiž zázemí pro volnočasové aktivity, rekreaci i sport, a to jen pár kroků od centra města,“ říká Michal Šourek, zakladatel atelieru MS plan. Severovýchodní část města Bohumín lemuje zemědělská půda spadající do aktivní zóny záplavového území řek Olše a Odry. Hydrogeologicky problematické území, kde leží slepé rameno řeky, dnes nemá žádné využití. Celý jižní cíp území vstupuje do městské struktury jako těžko přístupná vnitřní periferie, která představuje překážku lokálnímu rozvoji a barieru mezi východní a západní částí města. Atelier MS plan vytvořil návrh regenerace a zpřístupnění celé oblasti.

 

Celý článek najdete na ZDE.