Veřejný prostor Smíchov City Veřejný prostor Smíchov City

Veřejný prostor Smíchov City

Na území dnešního brownfieldu Smíchovského nádraží vznikne nová městská čtvrt Smíchov City obohacená o kvalitní veřejný prostor. Centrální bulvár je komponován jako lineární park a vitální těžiště nové urbanistické struktury. Propojuje severní rezidenční a jižní komerční část, které jsou v návrhu odděleny dvojicí parků. Oddělení obou zastavěných částí zeleným pásem daným územním plánem vytváří hrozbu vzniku vnitřní periferie, kterou může eliminovat jedině skutečně atraktivní, aktivní veřejný prostor v celé délce centrálního bulváru. Profil ulice jsme doplnili o multifunkční prostor zahradního pavilonu, přístřešky pro stánkový prodej, přehlednou cyklostezku, funkční mobiliář a místy pro setkávání všech věkových kategorií. Navrhli jsme i kompozici a krajinářko-urbanistické řešení zmíněných dvou městských parků s vlastními mikroklimaty, které podpoří bohatou náplň nového bulváru.

Projektový tým
Michal Šourek
Milan Ševčík
Pavel Hřebecký
Kateřina Holotová
Nick Anthony Duero
Linda Svobodová
Kseniya Bahdanovich

Aktivní východní park je kombinací interaktivních ploch. Obyvatelé nové čtvrti zde naleznou sportovní hřiště, venkovní posilovnu, lezeckou stěnu, skatepark, přírodní lesopark a dětské hřiště navržené v sousedství plánované základní školy. Jde o kompozici atraktivní městské krajiny s návazností na vltavské břehy. Aktivní park nabídne mnohá využití, ale i polosoukromá a poklidná zákoutí ve stínu stromů lesoparku.

Protilehlý západní park získal charakter otevřené louky s akcentem amfiteátru v centrální časti v sousedství nové aleje a zahradního pavilonu. Park je navržen jako vyhledávané místo k setkávání a rekreaci, dějiště příležitostných kulturních akcí a především vitální veřejný prostor s charakterem venkovské krajiny.