Seniorské centrum Nová Šatovka Seniorské centrum Nová Šatovka

Seniorské centrum Nová Šatovka

Šárecké údolí je zelenou oázou a místem pro sportovní vyžití pražské metropole. V žádané rezidenční oblasti leží opuštěná usedlost Šatovka. Její konverze a rehabilitace je příležitostí k vytvoření atraktivního městotvorného veřejného prostoru.

Projektový tým
Michal Šourek
Pavel Hřebecký
Eliška Chlachulová
Jan Novotný

Navrhli jsme seniorské centrum, které není jen ubytovnou a útočištěm lidí v poproduktivním věku – je také místem setkávání. Zapojení do společnosti je důležitým hlediskem kvality života seniorů a zároveň základním aspektem vitálního veřejného prostoru i udržitelného rozvoje sídelní struktury. Vytvoření takové lokality v kontextu jedinečného přírodního rámce je ambicí našeho soutěžního návrhu jak v zájmu budoucích obyvatel Šatovky, tak v zájmu rehabilitace veřejného prostoru k prospěchu metropole a jejích obyvatel. Součástí sdílené struktury nového centra se mají stát také služby, které budou spoluvytvářet kvalitu života seniorů. Ty jsou soustředěny v někdejší hlavní budově usedlosti – adaptované a dostavěné pro „nový život“. Byty seniorů a dětskou skupinu hostí prstencová, výrazně horizontálně orientovaná novostavba, artikulující příběh pospolité komunity. Novostavba vytváří otevřeným průchodem snadno dostupné veřejné atrium, ve kterém nalezly své místo také předzahrádky bytů, polosoukromá zákoutí i menší rekreační plochy. Obě budovy jsou zapojeny do sítě veřejných i polosoukromých prostranství a napojené na rozlehlou zalesněnou oblast skalnatého Šárecké údolí i vitální metropoli.