Rezidenční park Hloubětín Rezidenční park Hloubětín

Rezidenční park Hloubětín

Rezidenční park Hloubětín je prvním energeticky pasivním projektem takového měřítka v České republice. Urbanistický koncept lokality situoval trojici domů do jedinečného parku, jednou z budov zároveň odclonil rušivé sousedství čerpací stanice pohonných hmot a rušné výpadovky. Atelier vytvořil veřejný prostor artikulovaný architektonickou formou harmonicky členěných fasád a jejich plasticitou založenou na kombinaci ploch obvodových stěn a lodžií. Lidské měřítko i přehledná organizace hmot je východiskem identifikace obyvatel i návštěvníků v novém prostoru. Kvalita vnitřního prostředí bytů je výrazně vyšší oproti běžným novostavbám – řízené větrání se zpětným získáváním tepla zvyšuje kvalitu bydlení.

Projektový tým
Michal Šourek
Pavel Hřebecký
Alexandr Verner
Tomáš Filgas

MS architekti využili potenciál tehdy problematického území, které konfigurací zástavby odclonili od sousedící čerpací stanice a velkokapacitní výpadovky. Sofistikovaným architektonickým a krajinářským přístupem vytvořili vitální veřejný park, kde developerská společnost JRD vysázela vzrostlé stromy, které pěstuje ve vlastní lesní školce. Výstavba probíhala ve třech etapách, kdy v každé vznikl jeden bytový dům. Porota 13. ročníku celostátní soutěže „Český energetický a ekologický projekt roku 2014 ocenila Park Hloubětín jako výrazný pražský stavební komplex, který v maximální míře aplikuje prvky energeticky pasivní architektury a přispívá ke zlepšení životního prostředí v ČR.