Rezidence Ohrada Rezidence Ohrada

Rezidence Ohrada

Proměnili jsme nároží křižovatky Ohrada v nové, přívětivé náměstí, které konečně posouvá veřejný prostor Koněvovy ulice – hlavní tepny pojící Žižkov s centrem města – na vyšší úroveň. Veřejný prostor artikuluje dynamická architektura nové residence i detail zpracování uličních průčelí. Nové náměstí otevírá příležitosti pro realizaci sociálních aktivit od „farmářských trhů“ po uliční koncerty nebo sousedská setkání.

Projektový tým
Michal Šourek
Milan Ševčík
Pavel Hřebecký
Tomáš Filgas
Simona Matoušková
Kseniya Bahdanovich

Residence nabídne kvalitní bydlení v lokalitě s vynikající dopravní dostupností v sousedství Vítkovského parku, poloveřejný zelený vnitroblok pro rekreaci a zpříjemnění volného času nejen nových rezidentů, polosoukromé předzahrádky, balkony a terasy s výhledem na Parukářku, Židovské pece, Invalidovnu, žižkovský memoriál i Vítkovský park, který se stává vítanou součástí nových struktur. Budoucí majitelé nových bytů i rezidenti v širším okolí uvítají druhy občanské vybavenosti, které lokalita dlouhodobě postrádá – plnosortimentní prodejnu potravin a zboží denní potřeby nebo přívětivý prostor nových kaváren a restaurací v aktivním parteru.

Průzkumy veřejnosti potvrzují, že Pražané všeobecně proti kvalitní nové výstavbě nic nemají, a dokonce ji podporují. Ovšem ne ve svém sousedství: někteří v takových případech velmi často a razantně protestují. Plánovaná výstavba Rezidence Ohrada však vyvolala u obyvatelů okolních domů vesměs pozitivní emoce během veřejného projednání a představení projektu začátkem roku 2020. „Je nutno říct, že jde o velmi pěkný, městotvorný projekt“, zaznělo z auditoria. Účastníci veřejného projednání ocenili komplexní přístup architektů a developera, zachování a kultivaci plochy současného improvizovaného parkoviště, nové náměstí i lepší propojení Koněvovy ulice s parkem Vítkov.