Revitalizace území areálu Perla 01 v Ústí nad Orlicí Revitalizace území areálu Perla 01 v Ústí nad Orlicí

Revitalizace území areálu Perla 01 v Ústí nad Orlicí

Město Ústí nad Orlicí je osudem podobné mnoha městům takové velikosti. Průmyslová revoluce rozvinula potenciál města. Podnikatelský talent rodiny Harnychů zde dokázal vytvořit stabilní podnik, který dal práci většině obyvatel a byl hnací silou rozkvětu města. Po ukončení jeho provozu začal areál chátrat a stal se problematickou částí města. Dnes již opuštěný areál Perla 01 pro město nemusí nutně představovat pouze problém, ale především příležitost a novou výzvu.

Projektový tým
Michal Šourek
Milan Ševčík
Pavel Hřebecký
Vít Pavelec
Eliška Chlachulová
Kateřina Holotová

V atelieru MS plan potenciál průmyslového brownfieldu v centru města vnímají jako velkou příležitost změnit a zlepšit možnosti fungování města. V revitalizovaném areálu by podle návrhu mělo vzniknout informační centrum s turistickým zázemím, nová městská galerie, dům dětí a mládeže, uměleckoprůmyslová střední škola, polyfunkční sál se zázemím Městského úřadu, výstavní a přednáškové prostory i parkovací zázemí. Nová Perla 01 poskytne revitalizované prostory i pro rozvoj podnikání. Vizí města je samozřejmě vznik nových bytových objektů. Z nepropustného průmyslového brownfieldu se během několika následujících let stane unikátní a funkční součást města s odkazem na bohatou historii.

 

Projekt atelieru MS plan počítá se zapojením Perly 01 do struktur veřejné i dopravní sítě města. Další cíle zahrnují nové veřejné plochy pro setkávání obyvatel jako parky, náměstí, aleje, ale i obchodní ulice. Hlavním záměrem je zbořit „bariery“, které opuštěný areál představuje, otevřít ho a zpřístupnit obyvatelům města a zároveň zachovat exkluzivitu i industriální charakter bývalé Perly 01.