Revitalizace předměstí historického centra Trenčína Revitalizace předměstí historického centra Trenčína

Revitalizace předměstí historického centra Trenčína

S respektem k historii místa byl navržen nový veřejný prostor hlavních ulice moderního předměstí historického centra. Liniemi atraktivních a udržitelných intervencí byla definována nová místa k setkávání a rekreaci. Zformovali jsme nová náměstí, interaktivní plochy, park, městské aleje, odpočinková zákoutí i pop-up střechy rozlehlé budovy někdejšího posádkového klubu.

Projektový tým
Michal Šourek
Milan Ševčík
Pavel Hřebecký
Kateřina Holotová
František Průša
Nick Anthony Duero
Júlio Costa
Kseniya Bahdanovich

Revitalizovaný a bezpečný profil hlavních ulic doplněný o systém veřejného osvětlení a nový mobiliář poskytuje dostatek prostoru pro provoz v aktivním parteru, pro příležitostné trhy a pro letní terasy restaurací a kaváren. Napříč předměstím jsme navrhli přehledný informační systém, několik příležitostných pódií pro kulturní a společenské akce, novou cyklostezku protkanou celým územím i novou zastávku hromadné dopravy. Poutavou historii místa jsme nechali vyznít především na dvou místech. Hlavní Divadelní náměstí v jižní části území protíná linie odhalených historických nálezů, jako nedílná součást našeho urbanistického záměru. A v severní části předměstí, v sousedství budovy městského úřadu s oddací síní jsme do nového menšího náměstí zakomponovali přístupné pozůstatky historického opevnění města. Pestrá mikroklimata různých částí předměstí jsme sjednotili do jednoho vitálního celku materiálovým řešením pochozích ploch a navrženého mobiliáře, liniemi vzrostlých stromů a interaktivními vodními prvky.