Polyfunkční centrum Bořislavka Polyfunkční centrum Bořislavka

Polyfunkční centrum Bořislavka

Výsledkem Mezinárodní spolupráce s atelierem Maxwan architects – Rotterdam – je návrh kvalitního veřejného prostoru integrovaného lokálního centra s městskou vybaveností, zelenými terasami i špičkovým kancelářským prostředím na půdorysu někdejší vnitřní periferie města, vymezené ulicemi Liberijská, Evropská a Kladenská.

Projektový tým
Michal Šourek
Pavel Hřebecký

Navrhli jsme strukturu vrostlou do svahu, rozdělenou náměstím v jejím středu na dvě dynamické hmoty. Čtyři úrovně terénu jsme využili k vytvoření soustavy různorodých veřejných prostranství s výhledy na město, propojených systémem schodišť. Jižní fasády jsme obohatili zelenými terasami a skleníky. Skladbou objektů jsme definovali specifický výraz každé části polyfunkčního centra i nekonvenčně členěný veřejný i polosoukromý prostor.