Dvorecký Most Dvorecký Most

Dvorecký Most

Zadáním architektonicko-urbanistické soutěže byl návrh nového přemostění řeky Vltavy – zlepšení dopravního spojení města na obou březích a propojení Smíchova a Pankráce novým Dvoreckým mostem. 

Projektový tým
Michal Šourek
Milan Ševčík
Pavel Hřebecký

Navrhli jsme víc než jen dopravní spojnici – na jižní hranici městské kompaktní zástavby jsme vytvořili "bránu do města" propojením dvou významných volnočasových a přírodních lokalit – Podolí a Žluté lázně s Prokopským a Dalejským údolím. Návrh Dvoreckého mostu doplňuje pražské panorama mezi Vyšehradem a Pražským hradem. Dynamické pojetí zrcadlí řeku pod ním, ze které vystupuje jediný mostní pilíř jako říční balvan, o který se opírá čtveřice asymetrických oblouků zdánlivého „propletence“. Oblouky se místy sklání, jinde odvrací od mostovky mezi nimi a spolu s funkčním konstrukčním řešením most povyšují na land art s charakterem organické sochy, která vypadá z každého místa jinak – mění se stejně jako neklidná řeka formující mostovku do mírné vlny, přirozeně navazující na oba břehy.