Centrum přírodovědných a technických oborů  Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Centrum přírodovědných a technických oborů  Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Centrum přírodovědných a technických oborů Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Rámcem pro zasazení nové budovy CPTO je půdorys bývalého nemocničního areálu. Mohutné deskové objekty řazené za sebou možná vyhověly provozu nemocnice, ale v kontextu stávajícího univerzitního kampusu, se jeví jako nevyhovující. Kampusu dominuje integrovaná budova fakulty užitého umění a designu v severní části, která má v prostoru své opodstatnění, avšak zbytku kampusu schází srozumitelný výraz i přehledná organizace odpovídající náplni.

Projektový tým
Michal Šourek
Milan Ševčík
Pavel Hřebecký
Tomáš Filgas

Novostavbu centra jsme navrhli jako kompozici strukturovaných pavilonů vrostlou do svahu nad centrem města, uzavírající kampus na jižní straně. Nízkopodlažní terasovité pavilony artikulují dvojici otevřených atrií. Ta prosvětlují a osvěžují vnitřní prostory a nabízí nový rozměr veřejného prostoru v rámci celého kampusu s klidnou atmosférou podobnou meditativním zahradám nebo klášterním ambitům. Hlavní komunikační osa propojuje vstupy do objektu a tvoří hlavní tepnu protínající všechny pavilony včetně atrií, kde vzniká zastřešené přemostění. Střešní plochy mostů jsou zároveň venkovními pobytovými plochami, přes které je možné vstoupit na vegetativní – zelené střechy. Charakterem střešní krajiny jsme pocitově i fakticky navázali na okolní parkovou zeleň a budovu CPTO tak začlenili do přirozeného prostředí. Zvolili jsme jednoduchý, střídmý a civilní výraz snadno prostupné a otevřené architektury bez zbytečného monumentálního charakteru.

Vnitřní strukturu jsme maximálně přizpůsobili jeho funkčním požadavkům; do severního pavilonu – nejblíže středu kampusu, rektorátu a Multifunkčního centra umisťujeme děkanát, administrativní vedení fakulty, aulu s kapacitou devadesáti posluchačů i menzu přístupnou jak z vnitřní komunikační osy, tak zvenčí. V severní části jsou umístěny i učebny, posluchárny a laboratoře. Střed struktury tvoří pavilon Fakulty životního prostředí. Kanceláře a provozní místnosti jsou situovánu v jižní části a Katedry fyziky i chemie jsou umístěny na spodních podlažích. Raritou – akcentem nového centra je dvoupodlažní nástavba s meteorologickou laboratoří a observatoří se slunečním dalekohledem na otočné kryté pozorovací plošině. Osazení pavilonů do terénu není jen prostým průnikem hmot, nýbrž sofistikovanou interakcí, kdy terén vychází vstříc stavbě a stavba se přizpůsobuje terénu. Nové centrum vnáší do kampusu přehlednou organizaci forem a definuje jedinečný veřejný prostor s relaxační zónou atrií a střešních zahrad s výhledem do údolí Labe.