Centrum Nového Žižkova Centrum Nového Žižkova

Centrum Nového Žižkova

Nový Žižkov vyroste na východ od ulice Želivského – částečně i na půdoryse nákladového nádraží. Okolní zástavba, řád uliční sítě i poloha industriální památky však situují faktické centrum čtvrti na křižovatku ulic Želivského a Olšanská. Pro výstavbu je vymezen půdorys severozápadního kvadrantu křižovatky. Jeho jižní cíp sousedí s Olšanskými hřbitovy, na západě navazuje na okolní zástavbu a uzavírá připravovaný pás zeleně a volnočasových příležitostí, lemující severní hranici hřbitovů směrem od kostela sv. Rocha.

Projektový tým
Michal Šourek
Pavel Hřebecký
Alexandr Verner
Tomáš Filgas
Simona Matoušková

Východiskem našeho návrhu je „napětí“ a kontrast okolních zelených ploch, uličních profilů i budov Nákladového nádraží. Charakter centra reprezentuje rovnováhu mezi městskou „kamennou“ tváří a přírodě blízkým prostředím. Čtyři vzájemně propojené vertikály doplňují výrazně horizontální princip okolní zástavby a uvolňují plochu parteru pro zeleň a vstřícný veřejný prostor obohacený o velkorysou a účelnou vodní plochou. Její retenční funkce podpoří stabilitu režimu srážkových vod v širší oblasti. Maximální městská vybavenost ruku v ruce s vitálním veřejným prostorem nabídne obyvatelům horního Žižkov rekreaci, volnočasové aktivity i všechny kvality života ve městě.