Centrum Nového Žižkova Centrum Nového Žižkova

Centrum Nového Žižkova

Nový Žižkov vyroste na východ od ulice Želivského – částečně i na půdoryse nákladového nádraží. Struktura okolní zástavby, řád uliční sítě i poloha industriální památky však situují faktické centrum formované čtvrti na křižovatku ulic Želivského a Olšanská. Pro výstavbu je vymezen půdorys severozápadního kvadrantu křižovatky. Jeho jižní cíp sousedí s Olšanskými hřbitovy, na západě navazuje na okolní zástavbu a uzavírá připravovaný pás zeleně a volnočasových příležitostí, lemující severní hranici hřbitovů směrem od kostela sv. Rocha.

Projektový tým
Michal Šourek
Pavel Hřebecký
Alexandr Verner
Tomáš Filgas
Simona Pacáková

Východiskem našeho návrhu je „napětí“ a kontrast okolní struktury zelných ploch, uličních profilů i budov Nákladového nádraží Žižkov. Charakter centra reprezentuje rovnováhu mezi „kamennou“ tváří města a přírodě blízkým prostředím. Čtyři vzájemně propojené vertikály – doplňující výrazně horizontální princip okolní zástavby. Uvolňují plochu parteru pro zeleň a rekreační veřejný prostor obohacený o velkorysou a účelnou vodní plochou - její retenční funkce podpoří stabilitu režimu srážkových vod v širší oblasti. Maximální městská vybavenost ruku v ruce s vitálním veřejným prostorem nabídne obyvatelům horního Žižkov rekreaci, volnočasové aktivity i všechny kvality života ve městě – jedna tvář centra podporuje druhou a naopak.