Bytový dům Nová Landhauska Bytový dům Nová Landhauska

Bytový dům Nová Landhauska

Funkční, sledující „value for money“ a současně poetické architektonické řešení definuje náš návrh bytového domu Nové Landhousky v pražských Vršovicích. Mortiz Gröbe zhmotnil na stráni nad Botičem svou představu ráje na zemi – vily obklopené vinicemi, magickým parkem a staletými stromy. Poučeni Gröbeho klasickými formami jsme do objemů a struktur dvojce budov dotvářející nároží ulic Košická a U Vršovického nádraží vepsali charakter celé oblasti.

Projektový tým
Michal Šourek
Pavel Hřebecký
Tomáš Filgas
Simona Matoušková

Značný objem vrostlý do svého prostředí je členěn do dvou kontrastních hmot – ta základní a více konvenční – Aligoté podle jedné z odrůd vinné révy, původně pěstované na nedaleké vinici, se proporcemi a střízlivým pojetím architektury začleňuje do řádu ulice a okolních činžovních domů. Aligoté hostí byty vyššího středního standardu.

Jako hrozen na vinném keři uliční frontu suverénním způsobem zakončuje kontrastní forma novostavby – exkluzivní prosklený hranol pojmenovaný Pinot, exponovaný v nejvýraznější a nejatraktivnější podobě. Nabízí výhledy na vinici, park, střešní krajinu Vršovice i panorama hrany vyšehradského ostruhu, pohled na protější břeh Vltavy a Dívčí hrady přes michelský hřbet a vyvýšeniny nad Hostivařskou nádrží.

Architektonický detail bohatší v případě Pinotu, střídmější v případě Aligoté je variací na rostlinný dekor. Provedením filigránského kovaného zábradlí i propracovanými detaily odkazujeme na blízké vinice a park v sousedství. Plastické provedení masivní fasády Aligoté navazuje na tradiční výraz zástavby Vršovic a velkorysé pojetí klasických forem dokresluje charakter lokality.